Kentler, güvenlik ihtiyacının öne çıktığı, denetimi ve kontrolü güçlükle sağlanan, karmaşık yapılardır. OSERSOFT deneyimli ve yetkin kadrosuyla, kent güvenliğine ve yönetimine katkı sağlamak amacıyla; KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) yazılımları geliştirerek, buradan elde edilen veriler ile akıllı kentler yaratıp, kolay yönetilebilirlik kabiliyetini arttırarak, kent yönetimine destek sağlayacak projeler uygulamaktadır. Bu kapsamda, KGYS kameralarının temini, kurulumu, sisteminin idamesi ve yazılımsal desteği etkin bir biçimde sağlamaktadır.

Ortaya koyduğumuz projeler sayesinde;
• Trafik akış ve yoğunluğunu izleyerek ve elde edilen görüntüleri değerlendirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmektedir.
• Gerçekleşen olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtlar araştırılarak incelenmesi ve hukuki delillerin temin edilmesine katkı sağlanmaktadır.
• Trafik kameraları ve görüntü işleme sistemleri aracılığıyla plakaların ilgili birimden sorgulanarak çalıntı vb. konularının değerlendirilmesi kolaylaştırılmaktadır.
• Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde güvenlik güçleri – Halk ilişkisini zedelemeden yasadışı olayların önlenmesi ve toplulukların provokasyona yönlendirilmelerine engel olunması sağlamaktadır.
• Adli olaylar, kapkaç, hırsızlık, vb. olaylarda güvenlik güçleri tarafından, sıcak takip yapılması gereken durumlarda, Komuta Kontrol Merkezi Görevlileri, Alan Görüntüleme ve Kayıt Sistemi ile aldığı bilgiler doğrultusunda saha ekiplerini yönlendirebilmektedir.
• De